Informatie-学校介绍

  1. Een stukje geschiedenis
  2. Leslokalen
  3. De leerlingen
  4. Verschillende achtergronden
  5. Onze doelstelling
  6. Klassen en lesmateriaal
  7. Behaalde resultaten

1. Een stukje geschiedenis
De Chinese School Haarlem werd op initiatief van de Algemeen Chinese Vereniging in Nederland opgericht in 1983 en bestaat bijna 25 jaar. Om de school financieel te steunen werd in 1989 een schoolbestuur opgericht; het bestuur bestaat onder andere uit de volgende leden: de heer S.K. Wong, de heer M.K. Lau, de heer M.B. Lau , dhr. W. Fung , de heer K. W. Lai, en mevrouw W.F. Cheung. Vanwege de groeiende contacten met de Gemeente Haarlem en overige instellingen in Nederland, hebben wij in september 1999 een stichting opgericht onder de naam: Stichting Chinese School Haarlem, waarvan de heer M.K. Lau de voorzitter is en mevrouw L.C. Lai-Yau de directrice van de school. Vanaf 1990 tot 1998 ontving de school subisidie van de Afdeling Welzijn van de Gemeente Haarlem vanwege het culturele aspect. Hierna hebben we financiële steun gekregen op grond van het OALT-beleid dat verstrekt werd door de Afdeling Onderwijs. Slechts vijf jaar na de invoering van het OALT-beleid, werd de subisidie met ingang van 1 augustus 2004 beeindigd.

2. Leslokalen
In de beginjaren huurde de school elke zaterdagochtend lokalen van de Dreefschool te Haarlem. Vanaf september van het jaar 2000, begonnen wij via de gemeente Haarlem, lokalen van het Coornhert Lyceum te gebruiken. Op dit moment huren wij 8 lokalen, van 10.30 uur tot 12.30 uur waarop wij les geven in de Chinese taal. Het schooljaar begint op september en eindigd op juni en bestaat uit twee semesters (van september tot februari en van februari tot juli). De Chinese School hanteert dezelfde vakanties als de Nederlandse scholen, zoals herfst-, kerst-, krokus-, mei- en zomervakantie.

3. De leerlingen
Door de jaren heen is het aantal leerlingen op de Chinese School alleen maar gestegen. De school begon in 1983 met twee klassen met een leerlingenaantal van 25, voorts is er in het schooljaar 2006-2007 een leerlingenaantal van 160 verdeeld over 8 Mandarijnse klassen. De leeftijden van de kinderen variëren van 5 jaar tot 20 jaar, met uitzondering van een aantal volwassenen die tevens les volgen op onze school. Mocht het aantal aanmeldingen voor Chinese les voor volwassenen en Nederlanders groeien dan wordt er overwogen een speciale klas op te richten voor deze groep.

4. Verschillende achtergronden
Het merendeel van onze leerlingen zijn in Nederland geboren, hun ouders komen voornamelijk uit China, Hongkong, Vietnam, Singapore en Maleisië. In de laatste drie jaren is de samenstelling van de leerlingen van de Chinese School Haarlem erg veranderd. De school bestaat nu niet alleen uit Chinezen uit bovengenoemde landen, maar wordt nu ook verrijkt met kinderen met een Indische achtergrond, geadopteerden en derde-generatie Chinezen. Ook Nederlandse ouders zien het belang in dat hun geadopteerde kinderen al op een jonge leeftijd de Chinese taal en cultuur kunnen leren, zodat de kennis die zij opdoen zullen bijdragen aan hun identiteit en ontwikkeling.

5. Onze doelstelling
Op verzoek van de Chinese ouders is deze school opgericht met als doelstelling de eigen moedertaal en de eigen cultuur te leren voor een betere communicatie tussen de ouders en de kinderen. Door de jaren heen zijn de tweede generatie-kinderen volwassen geworden en is de Chinese taal een van de belangrijkste taal in de wereld geworden. Als gevolg van deze veranderingen in de maatschappij is de functie van onze school gewijzigd. De leerlingen volgen Chinees onderwijs niet alleen voor een betere communicatie met hun ouders, maar zij zien de Chinese taal ook als een vreemde taal die zij graag willen beheersen, zoals Frans, Engels, Duits of Spaans dat op de Nederlandse middelbare scholen worden aangeboden. Het leren van een vreemde taal zoals Chinees, is niet alleen een verrijking van de de mens en hun persoonlijke ontwikkeling, maar kan tevens een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.

6. Klassen en lesmateriaal
De school begon met het lesgeven in het Kantonees, een belangrijke dialect die gesproken wordt in Zuid-China, zoals in Hongkong. Door de jaren heen zijn er immigranten met een Chinees achtergrond naar Nederland gekomen uit verschillende Aziatische landen, zoals China, Maleisië, Singapore, Taiwan etc., wat zorgt voor verschillende “moeder”-talen ( verschillende dialecten), zoals Wenzhou-dialect, Haka, Fujian of Kantonees etc. Omdat Mandarijn de officiële taal is in China en de vraag naar Mandarijn ook is toegenomen op de Chinese School, geven wij sinds het schooljaar 2003/2004 alleen nog maar les in het Mandarijn. Veel Chinese ouders, maar ook Nederlanders brengen hun kinderen naar onze school om de taal te leren. Momenteel hebben wij acht klassen, groep 1 tot en met het voortgezet onderwijs. Omdat de samenstelling van de klassen zeer verschillend zijn, moeten de leerkrachten in het begin vaak Nederlands gebruiken om iets uit te leggen, maar na een paar jaar kunnen de leerlingen het Mandarijn beter verstaan en wordt er minder Nederlands gebruikt. Voor de groepen 1 en 2 en het voortgezet onderwijs wordt er speciaal door de school lesmateriaal samengesteld. De overige klassen krijgen lesmateriaal vervaardigd door de Chinese overheid en bestaat uit een studieboek en twee werkboeken met pinyintranscriptie voor de uitspraak.

7. Behaalde resultaten
Op 12 november 2005 werd er in Amsterdam voor de eerste maal een voordrachtwedstrijd georganiseerd onder de Chinese scholen in Nederland door de Stichting Chinees Onderwijs in Nederland. 2 van de 5 deelnemende leerlingen van de Chinese School Haarlem hadden de prijs gewonnen. In mei 2006 waren er 14 leerlingen van het voortgezet onderwijs die het HSK examen deden en behaalden uitstekende resultaten.